Εξασκηθείτε στο πώς να ψηφίσετε - Γερουσία

Updated: 17 January 2022
Αυτό είναι μόνο ένα εργαλείο εξάσκησης στην ψηφοφορία, και επομένως θα χρειαστεί να ψηφίσετε κανονικά στις ομοσπονδιακές εκλογές.

Αυτό το εργαλείο εξάσκησης στην ψηφοφορία έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να υποβάλετε μια έγκυρη ψήφο για τη Γερουσία. Αυτό το εργαλείο προορίζεται μόνο για εξάσκηση, επομένως δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να ψηφίσετε στις ομοσπονδιακές εκλογές. Το εργαλείο χρησιμοποιεί ένα δείγμα ψηφοδελτίου. Τα ονόματα των υποψηφίων και των κομμάτων για τις ομοσπονδιακές εκλογές θα ανακοινωθούν από την AEC κατά τη διάρκεια της εκλογικής περιόδου.

Οδηγίες

Επιλέξτε αριθμούς χρησιμοποιώντας τα αναπτυσσόμενα πεδία που περιέχονται στα τετραγωνάκια του δείγματος ψηφοδελτίου παρακάτω. Όταν πιστεύετε ότι έχετε συμπληρώσει μια έγκυρη ψήφο, κάντε κλικ στο κουμπί «έλεγχος του ψηφοδελτίου μου» στο κάτω μέρος του ψηφοδελτίου. Για να υποβάλετε έγκυρη ψήφο για τη Γερουσία, μπορείτε να επιλέξετε να ψηφίσετε είτε πάνω από τη γραμμή είτε κάτω από τη γραμμή.

Πάνω από τη γραμμή

Αριθμήστε τουλάχιστον 6 τετραγωνάκια για κόμματα ή συνδυασμούς ανάλογα με τη σειρά της επιλογής σας (με τον αριθμό 1 ως την πρώτη επιλογή σας).

Κάτω από τη γραμμή

Αριθμήστε τουλάχιστον 12 τετραγωνάκια για μεμονωμένους υποψηφίους κατά τη σειρά της επιλογής σας (με τον αριθμό 1 ως την πρώτη επιλογή σας).

Μπορείτε να αριθμήσετε όσα πρόσθετα τετραγωνάκια επιλέξετε όταν ψηφίζετε είτε πάνω από τη γραμμή (δηλαδή περισσότερα από έξι τετραγωνάκια) είτε κάτω από τη γραμμή (δηλαδή περισσότερα από δώδεκα τετραγωνάκια).


Senate Ballot Paper
State – Election of 6 Senators

You may
vote in one of
two ways

Either:

Above the line

By numbering at least 6
of these boxes in the order
of your choice (with number
1 as your first choice)

A
MIST PARTY
B
RAIN PARTY
C
FOG/SUN PARTY
D
HUMID PARTY
E
BREEZE PARTY
F
CLOUD PARTY
G
 
 
 

Or:

Below the line

By numbering at least 12
of these boxes in the order
of your choice (with number
1 as your first choice).

MIST PARTY

SURNAME
Given Names
MIST PARTY
SURNAME
Given Names
MIST PARTY

RAIN PARTY

SURNAME
Given Names
RAIN PARTY
SURNAME
Given Names
RAIN PARTY
SURNAME
Given Names
RAIN PARTY

FOG/SUN PARTY

SURNAME
Given Names
FOG PARTY
SURNAME
Given Names
SUN PARTY

HUMID PARTY

SURNAME
Given Names
HUMID PARTY
SURNAME
Given Names
HUMID PARTY

BREEZE PARTY

SURNAME
Given Names
BREEZE PARTY
SURNAME
Given Names
BREEZE PARTY

CLOUD PARTY

SURNAME
Given Names
CLOUD PARTY
SURNAME
Given Names
CLOUD PARTY
SURNAME
Given Names
CLOUD PARTY

 

SURNAME
Given Names
 
SURNAME
Given Names
 

UNGROUPED

SURNAME
Given Names
INDEPENDENT
Back to top